Климатични и хладилни инсталации
гр. Русе, Тел. 0879 869 600

Техническа поддръжка и сервиз

 Клима сървиз България извършва пълна техническа поддръжка и сервиз на следните инсталации:

-ОВК

-ВиК

-Електро

-Автономна диезеова електростанция (АДЕС)

-Сградни елементи (СМР)

-Хладилно оборудване

 

От началото на 2011 г.  Клима сървиз България създаде звено за абонаментно обслужване на ОВиК инсталации.  За да осигурим дългогодишна и безпроблемна работа на инсталациите създадохме екип по експлоатацията от високо мотивирани професионалисти. Целта и задачите на нашия екип е следпродажбеното обслужване и сервизиране, не само на съоръженията, но и на целите инсталации – гаранционно и извънгаранционно. Времето за реакция при възникване на някои аварии понякога е от изключителна важност. Ние имаме възможност за реакция от получаване на аварийното обаждане до посещението на обекта в рамките на много кратки срокове. По този начин свеждаме до минимум негативните последици и намаляваме разходите.

Ние поддържаме всички видове марки Климатични, Отоплителни, Вентилационни и Хладилни инсталации.

Редовното инспектиране и обслужване на съоръженията от квалифицирани специалисти дава възможност за вземане на превантивни мерки и извършване на планови ремонтни операции съгласно изискванията на производителите на отделните компоненти. Това води до намаляване на рисковете от аварии и значително удължава ефективния живот на машините и съоръженията.

Предимствата, които ще получите, сключвайки с нас договор за ежемесечна абонаментна подръжка може да се систематизитрат в следното:

• По-бърза и ГАРАНТИРАНА реакция в аварийна ситуация;

• Своевременни профилактични дейности, които да предотвратяват аварийни ситуации;

• Точно диагностициране на системите от квалифицирани специалисти;

• Постигане на оптимални параметри на работа на системите с цел намаляване на разходите по експлоатацията и поддържане на висока ефективност;